Vergi Ceza Hukuku

Vergi Ceza Hukuku

27.09.2019
  • Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından re'sen tahakkuk üzerine kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri.
  • Tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurma.
Bu sayfayı paylaş :