/

FAALİYET ALANLARIMIZ

Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti Sunulan Alanlar

Ceza Hukuku

Ceza dosyaları bakımından soruşturma ve kovuşturma aşamasında hukuki yardım, avukatlık ve danışmanlık hizmeti ve uzman mütalaası hazırlama

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, sosyal medya ve bilişim sistemleri marifetiyle işlenen suçlara ilişkin hukuki yardım ve internet erişim engelleme talepleri

Tıp Hukuku

Tıbbi müdahaleden kaynaklanan uygulama hatalarında (malpraktis) hukuk (tazminat) ve ceza davalarına ilişkin hukuki yardım ve uzman mütalaası hazırlanması.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun'a uyum sürecindeki iş ve işlemlere ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri

iphone 2

Vergi Ceza Hukuku

Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen suçlara ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunma ve uzman mütalaası hazırlama.

İdari Yaptırımlar ve Disiplin Hukuku

Kamu görevlilerine uygulanan disiplin cezaları, Kabahatler Kanunu, Gümrük Kanunu, Belediye Kanunu vs. mevzuattan doğan idari yaptırımlara ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti

İdare Hukuku

İdari işlem ve eylemlerden doğan iptal ve tam yargı davaları konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti