Kitaplar

Tamamı Örnek Olaylarla Açıklanmış Pratik Ceza Hukuku

Tamamı Örnek Olaylarla Açıklanmış Pratik Ceza Hukuku

Gözat
Ceza Muhakemesinde İkrar

Ceza Muhakemesinde İkrar

Ceza muhakemesinde ikrar, tarihin her döneminde varlık göstermiş ve ikrara tarihin her döneminde farklı anlamlar yüklenmiştir. Bu tarihi seyir içerisinde, ikrara bazen olması gerekenden çok değer verilmiş bazen de tümüyle değersiz kabul edilmiştir. İkrarı delillerin “en emini” saymak mübalağa olduğu gibi, tamamen “de..

Gözat