Tıp Hukuku

Tıp Hukuku

27.09.2019
  • Tıbbi hata/ kötü uygulama (Malpraktis) nedeniyle açılan ceza ve tazminat davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri.
  • Sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlara ilişkin adli ve idari soruşturmalara/ kovuşturmalara yönelik avukatlık ve danışmalık hizmetleri.
  • Hasta ve hekim arasındaki tedavi sözleşmeleri ile bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik avukatlık ve danışmalık hizmetleri.
Bu sayfayı paylaş :