Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

27.09.2019
  • Yapılan eylem ve işlemler sonucu herhangi bir olumsuz/ cezai netice ile karşılaşmamak adına önleyici hukuki danışmanlık hizmeti.
  • Soruşturma aşamasında karşılaşılabilecek gözaltı, ifade alma, tutuklama, gözlem altına alma, arama, el koyma, iletişimin tespiti vb. işlemlerin hukuki denetimi ve bu işlemler neticesinde verilen kararlara ilişkin gerekli itirazların yapılması ile bu süreçlerdeki avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti.
  • Ceza davalarının yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti.
  • Ceza davaları ile ilgili kanun yolu (itiraz, istinaf ve temyiz) başvuruları ve Anayasa Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru yapılması hususlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti.
Bu sayfayı paylaş :